Από την έναρξη του Ν. 4014/11 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων στις 21-9-2011 κάθε πράξη μεταβίβασης ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται από βεβαίωση μηχανικού που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε:

  • Συλλογή εγκεκριμένων σχεδίων από τη πολεοδομία.
  • Αυτοψία και έλεγχο του ακινήτου .
  • Έκδοση βεβαίωσης άμεσα και με χαμηλό κόστος.