Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών σχετικών με οικοδομικά έργα:

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Στατικές μελέτες συμβατικών κατασκευών και μεταλλικών κτηρίων
  • Στατικός έλεγχος υφιστάμενου κτηρίου με χρήση μη καταστροφικών μεθόδων
  • Ειδικές μελέτες ενισχύσεων και αποκατάστασης κτιρίων
  • Μηχανολογικές μελέτες – ΚΕΝΑΚ
  • Μελέτες βιοκλιματικών – οικολογικών κατοικιών.