Έχοντας πιστοποίηση ως ενεργειακοί επιθεωρητές Γ’ τάξης, αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, που είναι απαραίτητο για την αγοραπωλησία ακινήτων από 9-1-11 και για την ενοικίασή τους από 9-1-12.

Συγκεκριμένα:

  • Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως συμβόλαια και σχέδια πολεοδομίας.
  • Πραγματοποιούμε λεπτομερή αυτοψία στο ακίνητο, αποτυπώνοντας όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την ακριβή ενεργειακή κατάταξή του.
  • Μεταφέρουμε ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, όλα τα στοιχεία στο ΥΠΕΚΑ απ’ όπου και παίρνουμε το έντυπο του ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ).
  • Συμβουλεύουμε τον πελάτη προτείνοντας τεχνικές επιλογές και λύσεις που θα βελτίωναν ενεργειακά το ακίνητό του, με σκοπό πάντα το οικονομικό του όφελος.