Πλήρης διεκπεραίωση των εργασιών από εμάς, με τη συμμετοχή του πελάτη στη γραφειοκρατική διαδικασία να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε:

  • Αυτοψία και αποτύπωση του υπό ρύθμιση χώρου.
  • Σύνταξη, όπου χρειάζεται, τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ μέσω συστημάτων ακριβείας GPS.
  • Βεβαιώσεις από δασαρχείο και αρχαιολογία.
  • Στατικός μακροσκοπικός έλεγχος δομικής τρωτότητας του αυθαιρέτου κτιρίου συνοδευόμενος από τεχνική έκθεση που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχών εμφανείς βλάβες.
  • Δημιουργία πλήρους φακέλου σχεδίων του ακινήτου.
  • Συλλογή δικαιολογητικών και σχεδίων από τη πολεοδομία.
  • Υποβολή ηλεκτρονικά όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την Α’ και Β’ φάση υποβολής δήλωσης ένταξης στον Ν.4178/13.
  • Δημιουργία φακέλου Αρχείου για τον πελάτη με όλα τα δικαιολογητικά.
  • Σύνταξη συμφωνητικού υποχρεώσεων μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού.

Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται  με προσυμφωνημένη αμοιβή.